Familie Geometridae (Spanner)

  1. Agriopis
  2. Boarmia
  3. Cabera
  4. Chloroclysta
  5. Comibaena
  6. Epione
  7. Epirrhoe
  8. Erannis
  9. Eupithecia (Blütenspanner)
  10. Idaea
  11. Macaria
  12. Mesoleuca
  13. Odontopera
  14. Operophtera
  15. Opisthograptis
  16. Peribatodes
  17. Pseudopanthera
  18. Psodos
  19. Scopula
  20. Selenia
  21. Thera
  22. Xanthorhoe
  23. Camptogramma